فتح الله شفیعی

مهندسین عمران روستای بردکوه

شنبه 10 شهریور‌ماه سال 1397 ساعت 12:20 ب.ظ


یکشنبه 7 مرداد‌ماه سال 1397 ساعت 04:03 ب.ظ

بتن ریزی فونداسیون

بتن ریزی فونداسیون

شامل ماسه و شن یا سنگ شکسته می باشد را به صورت توده ی سنگ مانندی به یکدیگر می چسباند که به بتن سخت شده معروف است . البته به آن سنگ مصنوعی نیز می گویند

دانه های سنگی عموما به دو گروه ریز و درشت تقسیم می شوند . دانـه هـای ریز از ماسه طبیعی یا کارخانه ای که اندازه ی ذرات آنها تا یک چهارم اینچ می رسد تشکیل شده و دانه های درشت دانه هایی است کـه روی الک شماره ۱۶ باقی می ماند .

همانطور که گفتیم خمیر سیمان از مخلوط سیمان و آب تشکیل شده و چون به طور کامل اشباع نمی شود پس هوا نیز در آن وجود دارد .

خمیر سیمان معمولا حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد کـل حجم بتن را در بـر می گیرد که حجم مطلق سیمان معمولا بین ۷ تا ۱۵ درصد و حجم آب از ۱۴ تا ۲۱ درصد است . مقدار هوا در بتن تا حدود ۸ درصد حجم بتن تغییر می کند که البته این مقدار به اندازه درشت ترین دانه ها بستگی دارد.

از آنجا که دانه ها حدودا ۶۰ تا ۷۵ درصد بتن را شامـل می شـود انتخاب آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . دانـه هـا باید از موادی تشکیل یافته باشند که دارای مقاومت کافی بوده و در مقابل شرایط محیطی مقاوم بـاشـنـد . کیفیت بتون تا حد زیادی به کیفیت خمیر سیمان بستگی دارد . در بتنی که به طور صحیح ساخته می شود هر یک از دانه هـا کاملا به خمیر سیمان آغشته می شود و تمامی فضای موجود بین دانه ها کاملا با خمیر سیمان پر می شود. دانه های درشت باید به حدی مصرف شـود کـه فضای خالی در بتن ایـجـاد نکند . یعنی مانع مخلوط شدن دانه های کوچکتر نشود و فضای بین دانه های درشت را دانه های متوسط پر نمایند .

مصرف دانـه هـای متوسط هم باید به حدی باشد که جای دانه های درشت را نگیرد . بتنی کـه دارای دانه بندی متعادل باشد از مقاومت بالایی برخوردار خواهد بود .

مصرف دانـه هـای ریز ، سیمان و آب هم باید به حدی باشد که کاملا اطراف کلیه ی دانه ها را آغشته نماید و فضای خالی دانه ها را بپوشاند. اگر مصرف دانه های ریز زیاد باشد بتن معایب زیر را پیدا خواهد نمود :

۱ ــ مقاومت فشاری بتون کم می شود .

۲ ــ سیمان مصرفی مورد نیاز بتن زیاد خواهد شد .

۳ ــ بتن به آب زیادی احتیاج خواهد داشت که بعد ازسخت شدن به صورت حباب های هوا در بتون باقی خواهد ماند .

علت اینکه مقاومت فشاری بتن کم می شود دلیل مستقیم با مصرف آب زیاد و سیمان زیاد دارد . چرا که هر کدام مقاومت فشاری بتن را به گونه ای کـه توضیح می دهیم کم خواهد نمود .

ــ مصرف آب زیاد : زیرا همانطور که گفته شد بعد از سخت شدن بتن ایجاد خلا در بتن می نماید و هرچه تخلخل بتن زیاد باشد مقاومت آن کمترخواهد شد . ما در هنگام ساخت بتن به دنبال دستیابی بـه یـک جسم متراکم و تـوپـر هستیم . هنگام اضافه کردن آب باید در نظر داشته باشیم کـه آب مصرفی در حدی باشد که بتن اولا براحتی جابجا شود یعنی آب باعث لغزاندن دانه های سنگی روی همدیگر شود و ثانیاً آب مورد نیاز جهت انجام فعالیت شیمیایی و هیدراتاسیون سیمان فراهم گردد .

در زیر برخی از مزایای ناشی از کاهش آب در بتن را شرح می دهیم :

۱ ــ افزایش مقاومت فشاری و خمشی

۲ ــ باعث افزایش قابلیت آب بندی بتون می گردد

۳ ــ افزایش مقاومت و پایداری بتن در مقابل عوامل جوی

۴ ــ چسبندگی بهتر بین میلگرد و بتن

پس هر اندازه آب کمتری در بتن استفاده شود بتون مرغوب تری بدست می آید به شرط آنکه بتوان آنرا به طور صحیح مخلوط و متراکم نمود .

مصرف زیاد سیمان در بتن : سیمان اگر با آب مخلوط شود فقط کار یک ماده ی چسباننده را انجام می دهد.

پس دانه های سنگی در بتن توسط سیمان به هم چسبانده می شود. این دانـه های سنگی هستند که باید مقاومت کافی در مقابل عوامل مختلف را دارا باشند.

اگر جای مواد سنگی را در بتن مواد دیگری بگیرند طبیعتاً از مقاومت بتن کاسته می شود . هنگامی که در هنگام ساخت بتون مقدار سیمان زیاد بـاشـد جـای دانـه هـای سـنگـی را اشغال خواهـد کرد در نتیجه مقاومت بتن را کـم خواهد کرد . در ثانی از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه نخواهد بـود کـه مصرف سیمان را زیاد نماییم زیرا هـزینـه ی تهیه ی دانـه های سنگی خیلی کمتر از هزینه ی تهیه ی سیمان خواهد بود.

مصرف زیاد ماسه در بتن : تقریبا تـوضیح در این بـاره مشابه توضیح مصرف زیاد سیمان خواهد بـود .

مصرف سیمان در صورتی در بتن کـم خواهـد شد کـه سطح دانـه هایی کـه سیمان می خواهد آنها را بـه همدیگـر بچسباند کـم شود و این نیز در صورتی ممکن خواهد بود که دانه بندی درشت تر باشد. هرچه دانه های سنگی درشت تر باشد مصرف سیمان نیز لزوماً کمتر می شود چراکه سطحی که سیمان می خواهد دانه ها را بهمدیگـر بچسباند کمتر می شود و هـرچـه مصرف ماسه در بتون زیاد شود سطح جانبی دانـه هـای بتن نسبت به حجم زیاد شده و لذا باید برای چسباندن آنها سیمان بیشتری مصرف نمود .

مخلوط کردن بتن :

مواد تشکیل دهنده ی بتن در ابتدا به طور جداگانه است که باید برای ساختن با هم مخلوط شوند . ترتیب تغذیه ی این مواد در هنگام ساخت نقش مهمی در یکنواختی بتن دارد . بـا این وجود با تغییر ترتیب تغذیه ی این مواد همچنان می توان بتن خوبی تولید کرد .

زمـان افـزودن آب تعداد دور کـل دیـگ مخلوط کـن و سرعت دوران آن باید کنترل شوند . عوامل مهم دیگر در اختلاط عبارتند از اندازه هر پیمانه نسبت به اندازه دیـگ مخلوط کـن ، زمـان مخلوط کـردن ، پیمانه کـردن و اختلاط ، طراحی و شبکه بندی دیگ و تیغه های مخلوط کن .

بتنی که تازه مخلوط می شود باید حالت نیمه پلاستیک و روانی داشته باشد . بـه گـونـه ای کـه بتوان آن را بـه راحتی شکل داد و در درون قالب قرار داد . بتن پلاستیک بتنی است کـه قابلیت خمیری دارد و شکـل پـذیـری آن مـانند خمیر خاک رس در صنعت سفالسازی است. در هنگام حمل نباید جدایی اجزا از هـم صورت گیرد . وقتی کـه بتن سخت می شود مخلوط یک نواختی از مواد متشکله بدست می دهد .

اگر پیمانکار در بدست آوردن عیار بتن مثلا بتون ۳۵۰ کوتاهی کرده باشـد و عیار کمتری بدست آورده باشد در صورتی که عیار بدست آمده ۶۰ درصد عیار اصلی باشد بـا توجه بـه نوع پروژه دستور تخریب داده نمی شـود بـلکـه جریمه تعلق می گیرد . ولی اگـر ۶۰ درصـد جواب ندهد دستور تخریب داده خواهد شد . این نکات در کتاب رواداری های مجاز کاملاً ذکر شده است.

همانطور کـه گفته شـد در کارگاه کوچک برای قالب بندی فونداسیون از آجـرهـای موجود در کارگاه استفاده می شود . حال برای اجرا و شروع بتن ریزی برای جلو گیری از خورده شدن آب بتن سطح داخلی آنها را که می باید با بتن در تماس باشد با یک ورقه ی نایلون پوشاندیم به این ترتیب از تماس مستقیم بتون بـا قـالـب آجـری جلو گیری می نماییم .

همانطور که می دانیم آجر آب بتن را خورده و درنتیجه باعث فاسد شدن آن می شود .

پـس از کنترل دقیق شبکه آرماتـوربندی اجازه ریختن بتن فونداسیون را صادرمی شود .

کارگـران از دستگاه بتن ریز استفاده نمودند و اقـدام بـه بتن ریزی کـرده . بـالای آن قسمت از قا لب ها و فونداسیون که ناگزیر به عبور و مرور می باشد تخته الـوار گذاشته تا رفت و آمد مسیر و از آسیب احتمالی به قالب جابجا شـدن احتمالی آرماتورهای فونداسیون جلوگیری به عمل آورد . قابل ذکر است کـه همواره در طول بتن ریزی یک کارگر به وسیله دستگاه ویبراتور بتون ریخته شـده در قالب را ویبره می کند تا هوای موجود در بتن را خارج کرده و از پوکی بتون جلوگیری بـه عمل آورد . البته باید دقت داشته باشیم که شیلنگ دستگاه ویبراتور همواره تقریبا عمود بر زمین و محل بتن ریزی بـاشـد . زیرا اگـر شیلنگ دستگاه ویبراتور تقریبا عمود نباشد در سطح بتن گیرکـرده و بـرای خارج کـردن آن دچار مشکل می شویم.

ویبره کردن بتن

پس از پایان عملیات بتن ریزی و با توجه به هوای منطقه و مراقبت های ویژه ای که باید بعد از بتن ریزی از بتون به عمل آید که بعد از گذشت حدودا چهار الی پنج ساعت از پایان کار به محل بتن ریزی شده آب داده شود.

این کار بـا تـوجه بــه هوای منطقه برای عمل آوری بتن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بود . کار مراقبت و آب پاشی بتن چند روز به طول می انجامد.

در این مدت بتن ریخته شده به سختی لازم رسیده و البته بـرای اجـرای عملیات بعدی که نصب ستون ها بود آماده تاب و تحمل وزن ستون ها و دیوارهـا را پـیـدا کـرده بـود .

منبع: kimia-saadat

یکشنبه 7 مرداد‌ماه سال 1397 ساعت 04:00 ب.ظ

اجرای فونداسیون)

اجرای فونداسیون

قبل از شروع قسمت آرماتوربندی پی ، باید زودتر عملیات خاموت زنی مون رو شروع کنیم و از روی نقشه اجرایی میشه تعداد حدودی خاموت هارو برآورد کرد

قبل از هر چیز باید سایز خاموت رو از رو نقشه در بیاریم

از هر طرف کاورمون رو کسر میکنیم هم از عرض و هم از ارتفاع که معمولا در قسمت عرضی کاور رو ۷ سانت و در قسمت ارتفاع از بالا پایین ۵ سانتی متر
پس ۱۴ سانت از عرض و ۱۰ سانت از ارتفاع کم میکنیم ، اندازه خاموت میشود ۵۰ در ۶۶ سانتیمتر

و دو تا هم چنگال که طول هرکدوم برابر است با حداقل ۶ برابر قطر میلگرد بعد از شعاع خم

عملیات خاموت زنی یا بصورت دستی یا با دستگاه های خاموت زنی انجام میگیرد

مقدار کاور یا همون پوشش میلگردها با توجه به شرایط محیطی متفاوت است که.در مبحث ۹ جدول آن موجود است

بعد از اتمام یا همزمان با خاموت زنی مونتاژ میلگرد های اصلی رو شروع میکنیم

عرض مش بالا و پایین فونداسیون با کسر دو تا کاور از طرفین تعیین می شود

فاصله میلگردهای طولی از هم ، با توجه به دتایل میشه به دست اورد

نکته
با توجه به اینکه طول هر شاخه میلگرد ۱۲ متر هست ما مجبوریم در طول های بیشتر از ۱۲ متر میلگرد ها رو اورلب کنیم یا همون وصله پوششی باید دقت کنیم این وصله در نزدیکی ستون یا زیر ستون انجام ندیم

طول اورلب معمولا ۵۵ برابر قطر میلگرد میگیرن در کارگاه ها

نکته
آرماتورها باید طوری به هم بسته شوند تا در موقع بتن ریزی از جای خود تکان نخورده وجابجا نشوند

دقت کنند در بعضی جاها مشاهده میشه برا کاور از آجر استفاده میکنن این کلا اشتباهه

برا کاور از لقمه بتنی یا اسپیسر های پلاستیکی مخصوص همین کار استفاده میشه

✅ کاور بتنی SPACER


              
              
              
            </div>
            <div class=

پنج‌شنبه 4 مرداد‌ماه سال 1397 ساعت 10:28 ق.ظ

دوشنبه 18 تیر‌ماه سال 1397 ساعت 04:17 ب.ظ

تخریب بتن

.

دسته بندی کلی روش های تخریب بتن که برای ترمیم بتن مورد استفاده قرار می گیرد.
عنوانتوضیحاتروش ها
منفجر کردندر روش های انفجاری، یک سری سوراخ در سازه ایجاد می شود که بتوان با استفاده از آن تخریب بتن را کنترل نمود.انفجار مواد منفجره
خرد کردندر روش های خرد کردن از یک جک هیدرولیک برای تخریب بتن استفاده می شود.خرد کردن مکانیکی
برش دادندر این روش ها برش‌بتن به منظور جدا کردن پیوندها انجام می شود که موجب کنده شدن بخشی از بتـن می گردد.واترجت صنعتی

( کارواش صنعتی )

سند بلاست واترجت

برش تیغه ای

برش حرارتی

ضربه زدندر این روش ها از ضربه های مداوم به‌ بـتن برای شکستن و خرد شدن استفاده می شود.ضربه مکانیکی

ضربه دستی

تراشیدندر این روش ها اغلب از خوردگی به وسیله کاویتاسیون و مواد ساینده برای تخریب بتن استفاده می شود.

دستگاه تراش

تراش آبی

پیش ترک دادندر این روش طبق الگوی استانداردی که برای کنترل تخریب بتن است در سازه سوراخ هایی ایجاد می شود. مواد شیمیایی منبسط شونده داخل این سواخ ها ریخته می شود و با انبساط آن، سازه بتنی ترک خورده و تخریب می گردد.روش شیمیایی

جک و پیستون

اهرم و تیشه

ویژگی ها و ملاحظات روش های تخریب بتن

عنوان روش هاویژگی هاملاحظات
منفجر کردنانفجار مواد منفجرهمناسب برای کندن بتن از سازه ها

روشی بسیار مناسب و در بسیاری از شرایط، به صرفه، جهت تخریب بتن های با ضخامت زیاد (بیش از ۲۵۰میلیمتر)

مواد حاصل از تخریب به حدی هست که به راحتی قابل جمع آوری و مدیریت است.

نیاز به اپراتورهای با مهارت خیلی زیاد دارد که بتوانند برای انفجار سازه ، جاگذاری مواد منفجره را طراحی و از آن برای تخریب بتن استفاده نماید.

امنیت باید به طور سختگیرانه ای اعمال شود تا هنگام حمل، ذخیره کردن و استفاده از مواد منفجره حادثه ای اتفاق نیفتد.

برای تخریب بتن باید از روش انفجار پی در پی استفاده نمود تا انرژی پیک انفجار به محیط اطراف آسیبی وارد ننماید. پیک انفجار موجب با ایجاد فشار انفجار هوا، لرزش زمین و پرتاب تکه های بتن‌کنده‌شده می تواند آسیب رسان باشد.

لازم است از روش های کنترلی انفجار استفاده شود تا کمترین آسیب را به سازه بتنی باقی مانده وارد نماید.

خرد کردنخرد کردن مکانیکیاین روش قابل استفاده برای کندن بتن از بتن‌های تخت، دیوار ها، ستون ها، و سایر سازه های بتنی که پهنای آن کمتر از ۱.۸ متر باشد قابل استفاده می باشد.

این روش برای کندن بتن در سازه های عمودی و سقفی مسلح قابل استفاده می باشد.

تولید صدا و لرزه محدودی در این روش وجود دارد.

این روش آوار زیادی به جای نمی گذارد.

این روش برای تخریب سازه بتنی مناسب است که آن هم برای کندن بتن ، بازسازی بتن و ترمیم بتن مورد استفاده قرار می گیرد.

مرزها باید توسط اره برش داده شوند که خرابی به بخش های دیگر تجاوز کند.

تخریب باید از یک لبه آزاد و یا یک حفره در سازه شروع شود.

میلگرد ها در اثر این روش دچار آسیب شده و قابلیت استفاده مجدد را ندارند.

سرعت عملیات تخریب بتن بسیار به شرایط‌بتن و میزان آرماتور بندی بستگی دارد.

برش دادنواترجت صنعتی

سند بلاست واترجت

برش تیغه ای

برش حرارتی

در این روش تخریب بتن دال ها، دیوار ها و سایر سازه های بتنی که فقط دستیابی به یک وجه آن امکان پذیر است مناسب می باشد.

استفاده از واترجت صنعتی و مواد ساینده، مواد ساینده به جت این امکان را میدهد که میلگردها و سنگدانه ها را نیز برش دهد.

با استفاده از واترجت صنعتی و مواد ساینده ، هیچ حرارت، ارتعاش و گرد و خاکی تولید نمی شود و مواد حاصل از تخریب بتن با آب را می توان به راحتی جمع آوری نمود.

روش برش حرارتی ، برای تخریب دیوارها، دال ها، تیغه ها و سازه های بتنی که دارای میلگردهای قطور و انبوه هستند مشروط بر آنکه شرایط سازه اجازه جاری شدن مواد مذاب شده را بدهد، مناسب می باشد.

این روش برای برش سازه های بتنی پیش تنیده بسیار مناسب می باشد.

تخریب بتن‌هایی که شکل و ساختار منظمی ندارند به راحتی امکان پذیر است.

ارتعاش و گردو خاکی با این روش تولید نمی شود.

برش دادن نسبت به روش خرد کردن آهسته تر و هزینه بر تر می باشد.

آبی که که حین عملیات با واترجت ها جاری می شود باید کنترل شود.

اپراتورها باید لباس مخصوص بپوشند چرا که واترجت صنعتی فوق فشار قوی (تا ۳۰۰۰ بار) صدای زیادی تولید می کند.

همچنین به دلیل اینکه فشار آب خروجی واترجت می تواند از بدن عبورکند لازم است از لباس ایمنی مناسب برای فشار ۳۰۰۰ بار استفاده شود.

در روش برش تیغه ای، انتخاب نوع الماسه بستگی به سختی‌بتن ، درصد سنگدانه ها و نیز درصد میلگرد ها در داخل بتن دارد.

تعداد زیاد میلگرد ها در یک سازه منجر به افزایش زمان و هزینه برش و تخریب بتن می گردد.

روش وایرکات برای کاربردهای بسیاری قابل استفاده است ولی برای تخریب بتن نسبت به روش ها به صرفه نیست. کارایی این روش نیز مانند واترجت ، سندبلاست ، ضربه، روش شیمیایی و برش دادن، به نوع‌بتن ، درصد سنگدانه ها و درصد میلگرد ها بستگی دارد.

حفاری روتاری ضربه ای برای بتن‌های غیر مسلح نسبت به روش برش با هسته الماس مناسب تر و اقتصادی تر می باشد. ولی برای بتن مسلح بالعکس است.

در روش برش حرارتی لازم است اپراتورها لازم است لباس ایمنی برای حفاظت در برابر حرارت و پرتاب خرده های‌بتنی گذاخته استفاده شود.

ضربه زدنضربه مکانیکی

ضربه دستی

این روش برای تخریب بتن به هردو حالت جزئی یا کامل مورد استفاده قرار می گیرد. نرخ کاری این روش به گونه ای است که استفاده از ابزار دستی آن به لحاظ اقتصادی به صرفه نیست.

کار با دستگاه های روش ضربه ای نیاز به مهارت خاصی ندارد.

کارایی این روش تابع سختی‌بتن می باشد.

انرژی ای که از دستگاه به سازه منتقل می شود باید کنترل شود تا ضربه های پیاپی هم به بخش های دیگر سازه و هم به سازه های اطراف آسیبی وارد نکند.

سایر بخش‌های‌بتن معمولا دچار آسیب از میکروترک ها در راستای آرماتور بندی می شود.

در طول عملیات گرد و غبار تولید می شود.

اپراتورها باید از گوشی برای محافظت از صدای بلند تولید شده استفاده نمایند.

قدرت دستگاه برای تخریب بتن عرشه پل ها در قسمت فوقاتنی آن حداقل ۱۴ کیلوگرم و برای قسمت کناری آن، ۷ کیلوگرم می باشد.

تراشیدندستگاه تراش

تراش آبی

این روش برای تخریب بتن آسیب دیدهخ در دال ها و دیوار ها که عمق ۱۵۰ میلیمتر یا کمتر دارند مناسب می باشد.

این روش به بخش های دیگر سازه بتنی آسیب نمی رساند.

میلگردها بدون آسیب باقی می مانند تا مجدد استفاده شوند.

این روش بسیار هزینه بر است.

در عمق های مختلف، پروفیل برش متفاوت خواهد بود.

روش تراش آبی نیاز به دبی بالای آب دارد (۴۰۰۰ لیتر بر دقیقه)

اپراتورها باید از گوشی برای محافظت از صدای بلند تولید شده استفاده نمایند.

همچنین به دلیل استفاده از آب با فشار بالا (۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ بار) لازم است اپراتورها از لباس ایمنی مقاوم در برابر فشار بالا استفاده کنند.

این روش به سازه بتتنی آسیب وارد می کند و سازه باقی مانده پس از تخریب بتن دچار میکرو ترک خواهد بود.

در این روش صدای زیاد، ارتعاش و گرد و خاک تولید خواهد شد.

پیش ترک دادنروش شیمیایی

( کتراک )

جک و پیستون

اهرم و تیشه

این روش برای تخریب بتن هایی که عمق حفره هایی که در آنها ایجاد می شود بتواند حداقل ۱۰ برابر قطر حفره ها باشد کاربرد دارد.

استفاده از این روش، صدا یا پرتاب موادی را به همراه ندارد.

روش جک و پیستون برای بتن‌های پیچیده، با مساحت زیاد و با ذخامت ۲۵۰ میلیمتر یا بیشتر قابل استفاده است.

روش اهرم و تیشه برای تخریب سازه های بتنی پیش تنیده با عمق کمتر از ۱۲۰۰ میلیمتر قابل استفاده می باشد.

اپراتور ها باید در ساعات اولیه هیدراسیون مواد از محوطه فاصله بگیرند تا دچار آسیب نشوند.

روش شیمیایی نوعا گران است.

مواد منبسط شونده کتراک که به صورت قرص های استوانه هستند، در معرض آب تبدیل به مایع می شوند و بهتر است در حفره های عمودی استفاده شوند که با جاذبه به سمت انتهای حفره حرکت کنند.

پیشرفت این روش با حضور میلگرد و آرماتور بندی در سازه به شدت کاهش می یابد.

عدم امکان کنترل تخریب بتن موجب می شود که تخریب بتن به درستی انجام نشود اگر کتراک گذاری اولیه به طور دقیقی انجام نگیرد. به علاوه هرگونه اخلالی در حین عملیات به دلیل عدم دسترسی اپراتور حین کار، موجب اخلال در عملیات تخریب می گردد.

حفره های به قطر ۹۰ میلیمتر مورد نیاز می باش که موجب افزایش هزینه تخریب می شود.

یکشنبه 10 تیر‌ماه سال 1397 ساعت 08:15 ق.ظ

سه‌شنبه 22 خرداد‌ماه سال 1397 ساعت 11:22 ق.ظ

اشنایی با روش برش بتن وکرگیری

برش بتن به عملیاتی گفته میشود که طی آن بر مبنای نیاز تغییری در وضعیت ساختار قبلی به واسطه‌ی برش ایجاد میکنیم.حال با توجه به آنکه نیاز ما چیست روش‌های اجرا نیز متفاوت است. در زیر به معرفی این روش ها میپردازیم:

1.برش بتن به منظور اجرای بازشو در یک سطح عمودی : این روش مختص سقف‌های بتنی که ضخامت چندانی ندارند میباشد که بتوان توسط دستگاه کرگیری با ایجاد چند سوراخ با قطر مناسب بازشوی مناسب در محل مورد نظر را ایجاد کرد.به منظور ایجاد حفره در سقف به منظور ایجاد حفره در سقف و یا کف بتنی نیز می توان از دستگاه کاتر با تیغه الماسه استفاده نمود که آن نیز شیارهایی در امتداد مستقیم ایجاد می کند.

2.برش سیمی بتن مربوط به برش در احجام بالا :در این روش برش توسط سیمی که از یک طرف به دور بتن و از طرف دیگر به دستگاه برش متصل است انجام میشود.همچنین طول مناسب برای سیم نیز با توجه به ابعاد بتن معین میشود از مزایای این روش نسبت به سایر روشها ، عدم محدودیت ابعاد برش ، سرعت بالای برش و پیوستگی برش را می توان نام برد.

حال بسته به شرایط موجود روش‌های مختلفی برای انجام عمل برش وجود دارد.

1.برش بتن : برش های کم عمق و در مقیاس کوچک
در این حالت، شما می توانید از یک فرز 4 "و یا 5" و یک تیغه الماس متخلخل (sintered diamond blade) 4 "و یا 5" استفاده کنید ، به عنوان مثال، تیغه الماس سگمنتال(segmented diamond blade) ، تیغه الماس توربو ( turbo diamond blade)، یا تیغه الماس توربو موج ( turbo wave diamond blade) ، نصب شده بر روی فرز.

2.برش های عمیق و یا در مقیاس بزرگ:
اگر برش بتن عمیق تر از 4 "(در حدود 100mm ) است و یا مقیاس کار نسبتا بزرگ است، باید از یک اره بتن مرطوب (wet concrete saw) و از تیغ اره بتنی الماسه لیزری (laser welded diamond concrete saw blades ) برای انجام کار استفاده نمود

راهنمایی بیشتر جهت برش بتن

بتن همچنین می توانید با تیغه ساینده بریده شود، اما تیغه الماس توصیه می شود. برای تیغه الماس می توان حداقل دو برابر سریع تر برید، خرابی کمتر ایجاد کرد و برش عمیق ایجاد

شنبه 19 خرداد‌ماه سال 1397 ساعت 10:15 ق.ظ

جزئیات سقف تیرچه و بلوک

سقف تیرچه بلوک بلوک یونالیتی ، در حال حاضر جزء متداول ترین روش های اجرای سقف های سازه ای در کشور است. قسمت اصلی تشکلیل دهنده ی این سقف ، تیرچه های سقفی و بلوک های پلی استایرن ( یونولیت) است.

در این نوع سقف ها، بار سقف توسط تیرچه ها به تیرهای اصلی منتقل می شود. بلوک ها (یونولیت ها) فقط نقش پر کننده فضای بین تیرچه ها را دارند و هیچ نقش سازه ای در سقف تیرچه بلوک ندارند.

تیرچه ها انواع مختلفی دارند. تیرچه ها می توانند به صورت بتنی یا فلزی باشند. تیرچه های بتنی می توانند به صورت پاشنه بتنی یا پاشنه سفالی باشند.

%d8%aa%db%8c%d8%b1%da%86%d9%87

تیرچه معمولی ( پاشنه سفالی)

سقف تیرچه بلوک

تیرچه بتنی ( پاشنه بتنی)

در گذشته از بلوک های سفالی به جای یونولیت استفاده می شد. با معرفی یونولیت به عنوان یک مصالح مورد تایید، خیلی زود استفاده از سفال منسوخ گردید. زیرا بلوک های یونولیت (پلی استایرن) مزایای زیادی نسبت به بلوک های سفالی داشت.

مزایای بلوک های یونولیتی در سقف تیرچه بلوک

سبک تر بودن:

احتمالاً همه شما عزیزان با قانون دوم نیوتون آشنا باشید. آن را در فیزیک دبیرستان هم خوانده ایم.

F=m*a

در این رابطه F برآیند نیروهای وارد بر جسم است. m جرم جسم است. a شتاب جسم است.

این قانون چه ربطی به ساختمان دارد؟

ساختمان نیز یک جسم است. که بر اثر زلزله شتابی به آن وارد می شود. که حاصل ضرب این شتاب در جرم ساختمان، همان نیروی مخرب زلزله را تشکیل میدهد. براساس این قانون نیروی مخرب زلزله رابطه مستقیم با جرم ساختمان دارد. هر چقدر جرم ساختمان بیشتر باشد، نیروی وارد بر ساختمان نیز بزرگتر است.

حالا این چه ربطی به موضوع ما دارد؟

تلاش طراح این است، که سازه ای را طراحی کند، که سبک ترین حالت باشد. بخش اعظم وزن یک ساختمان را سقف ها تشکیل می دهد. هر چقدر مصالح سبک تری در اجرای سقف استفاده گردد که ضمن، حفظ استحکام، وزن کمی نیز داشته باشد، طراحی بهینه تر و مقاوم تر خواهد بود.

در نتیجه بلوک های پلی استایرن یا یونولیت که نسبت به سفال خیلی سبک تر بودند، به سرعت جایگزین بلوک های سفالی شدند.

ابعاد بزرگ تر:

بلوک های سفالی ابعاد کوچکی داشتند، چیدن آن ها روی سقفِ تیرچه بلوک، زمان بَر بود. اما هر بلوک یونولیتی سبک بودند و می توانستند، ابعاد بزرگتری داشته باشند. هر بلوک یونولیتی، از نظر ابعاد پنج برابر بلوک های سفالی بود.

سرعت اجرای بیشتر:

همین سبک بودن و ابعاد بزرگتر سرعت اجرا را چندین برابر کرد. بارگیری، حمل و نقل، بار اندازی، انتقال بلوک های به طبقات و چیدن آن ها، که زمانی جزو قسمت های طاقت فرسای اجرای سقف بود، با آمدن بلوک های یونولیتی به کاری ساده و شیرین تبدیل شد.

پِرتی و تلفات کمتر:

سفال ها، علاوه بر این که سنگین بودند، شکننده نیز بودند، در تمام مراحل بارگیری، تخیله و حمل و نقل، تلفات داشتند و تعدادی از آن ها شکسته می شد. انعطاف پذیر نیز نبودند، و معمولا پیمانکاران برای پر کردن قسمت های انتهایی دهانه با بلوک های سفالی مشکل داشتند. چون جایشان نمی شد.

اما بلوک های یونولیتی تقریبا پرتی ندارند، قابل برش نیز هستند. در انتهای دهانه، اگر طولشان بلندتر از میزان لازم باشد، می توان آن ها را برش داد و به اندازه دلخواه درآورد.

سقف تیرچه بلوک

بلوک های یونالیتی در سقف تیرچه بلوک

البته سقف تیرچه بلوک فقط از تیرچه ها و بلوک های یونولیتی تشکلیل نشده است. در اجرای این نوع سقف دتایل ها و جزییات مهمی وجود دارد. اهمیت اجرای صحیح این جزییات در سقف تیرچه بلوک بسیار زیاد است. استحکام سقف تیرچه بلوک، منوط به اجرای صحیح این جزییات است. این جزییات معمولاً در نقشه های سازه درج می شود.

البته ممکن است به صورت ناقص درج شده باشد یا اصلا درج نشده باشد. به هر حال از وظایف مهندس ناظر یا مجری ساختمان، این است که جزییات سقف تیرچه بلوک را بداند و نسبت به اجرای صحیح آن ها حساس باشد.

متاسفانه در زلزله ها، علت بسیاری از تخریب ها و خسارات مالی و جانی، عدم اجرای صحیح جزییات اجرایی سقف تیرچه بلوک است.

در طول چندین سال نظارت بر پروژه های ساختمانی، همواره بر سر اجرای صحیحِ جزییات سقف تیرچه بلوک ، با مجریان ساختمان و پیمانکاران، کشمکش داشتیم. در ساختمان های بتنی تمام سقف ها باید، توسط ناظر بازدید شود و گزارش بازدید آن به شهرداری ارسال گردد.

در اکثریت ساختمان های بتنی، روش قالب اجرای سقف ، تیرچه بلوک است. در ساختمان های فلزی نیز، معمولاً، همین نوع سقف اجرا می شود، با این تفاوت که در اکثر سازه های فلزی از تیرچه های فلزی (کرومیت ) استفاده می شود. در اجرای سقف های تیرچه کرومیت نیز، اکثر جزییات شبیه تیرچه های بتنی است.

تعدادی از جزییات اجرایی سقف تیرچه بلوک:

جزییات اجرایی ساخت تیرچه ها و میلگرد ها تقویتی در تیرچه ها

جزییات اجرای میلگرد های حرارتی

جزییات اجرای آرماتور ممان منفی و آرماتور اتکا در سر تیرچه ها

جزییات و نحوه اتصال تیرچه به تیرهای بتنی

جزییات اجرایی کلاف عرضی در میانه دهانه ها

و …

یکی از دیتایل های مهم در سقف تیرچه بلوک ، کلاف عرضی است. کلاف عرضی را در اصطلاح کارگاهی ژوئَن هم می گویند. در برخی از نقشه ها ممکن است به انگلیسی Tie Beam هم درج شده باشد. اجرای کلاف عرضی در دهانه های بیش از ۴٫۵ متر الزامی است.

کلاف عرضی

کلاف عرضی باید در میانه دهانه اجرا شود. البته اگر طول دهانه خیلی زیاد باشد، تعداد بیشتری کلاف عرضی یا ژوئن نیاز است.

کلاف عرضی عمود بر تیرچه ها، اجرا می شود. در واقع، نوعی نقش تکیه گاه جانبی را برای تیرچه ها در سقف تیرچه بلوک ایفا می کند. کلاف عرضی استحکام سقف را افزایش می دهد. بعلاوه، از لرزش سقف در هنگام، حرکت و رفت و آمد بر روی آن، به طور قابل توجهی می کاهد.

نکات مهمی در اجرای کلاف عرضی وجود دارد که معمولاً پیمانکاران آن ها را نادیده می گیرند.

1 2 3 4 5 ... 114 >>