مقدمه:
گچ همواره توسط بشر در فن ساختمان سازی مورد استفاده قرار گرفته است. گروه های باستان شناسی قدمت استفاده از گچ را در معماری و طرح های تزئینی به ۷۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح نسبت داده اند. امروزه گچ همچنان به علت ویژگیهای مختلف چون شکل پذیری، مقاومت، فراوانی و دارا بودن مزایای دیگر، با استفاده از ماشین آلات مدرن، تهیه و موارد استفاده فراوانی در صنعت ساختمان دارد. علاوه بر اسبفاده از گچ برای مصارف تزئینی و یا به عنوان روکش نهایی دیوار های داخلی (به منظور ایجاد یک سطح کاملاً صیقلی)، کشور های مترقی استفاده

مهم تری را برای این طبیعی به وجود
آورده اند و آن استفاده از سقف های
کاذب گچی و پانل های گچی جدا ساز
برای چیدن کلیه دیواره های داخلی
ساختمان می باشد
مزایای دیوار پیش ساخته گچی
1- کاهش زمان ساخت
2- عدم نیاز به گچ وخاک
3-عایق حرارتی و صوتی
4- استحکام بالا
5-اضافه شدن فضای مفید
6- هزینه اجرای پایین
7- کاهش ضایعات ساختمانی و کاهش مصرف رنگ
8-کاهش وزن ساختمان و در نتیجه کاهش میزان مصرف میله گرد و بتون مصرفی در سازه ها به دلیل سبکی پانل
9- عدم نیاز به رایزر و داکت تاسیساتی به دلیل فرم مجوف پانل
10-کاهش دستمزد کارگری به دلیل سرعت در انجام کار
11- عدم نیاز به مصالح معمولی از جمله گچ ،‌سیمان ،‌خاک ،‌ماسه
12- به حداقل رسیدن ضایعات ساختمانی
13- قابلیت جذب رنگ تا 20 درصد دیوارهای گچی معمولی
مراحل نصب
با توجه به سبکی سازه ،‌فونداسیون مورد نیاز برای اجرای ساختمان کوچکتر خواهد بود . محاسبا ت مهندسی در هر مورد بسته به نقشه مورد اجرا،‌میزان صرفه جویی را مشخص خواهد کرد. برای دیواره های توخالی ،‌به تعداد مورد نیاز ( که در نقشه ها مشخص خواهد گردید) میله گرد عمودی در فونداسیون فرار خواهد گرفت تا بعدا با پرکردن بتون داخل حفره های دیوار ،‌علاوه بر یکپارچه نمودن دیوار ،‌ستونهای مورد نیاز برای ساختمان و فرار گرقتن کلاف سقف بر روی دیوار آن ایجاد گردد. برای دیواره های سبک توپر ،‌قطعات فلزی خاص (که همراه با بلوکها ارسال میگردند)،‌ داخل بتن قرار میگیرد تا بتوان با قرار دادن بلوکها داخل این قطعات ،‌دیوار را بدون نیاز به ملات و به صورت خشک اجراکرد. با توجه به شکل خاص بلوک ها ،‌ میتوا ن با ابزارهای معمول برش،‌شکلها و ابعاد مورد نیاز را در محل کارگاه تهیه و با توجه به نقشه ،‌ دقیقا جزییا ت را اجرا نمود.
با امتداد دادن میله گرد های نصب شده داخل فونداسیون،‌امکان مسلح کردن بتون پرشده داخل حفره ها ایجاد گشته و این حفره ها ،‌بر اساس محاسبات انجام شده و به تعداد مورد نیاز ،‌پر می شوند.
با رسیدن به ارتفاع مورد نیاز برای نصب قاب در ها و پنجره ها ،‌محل های مورد نیاز برای تعبیه برای شاخکها اجرا و با استفاده از قطعات اضافی بریده شده ،‌ مراحل تکمیلی نصب قابها انجام میگیرد.
پس از تکمیل دیوار ها جانبی و داخلی ، با برش بلوکها،‌قالب مورد نیاز برای بتون ریزی کلاف سقف تهیه و کلاف اجرا میگردد.
مجددا با استفاده از بلوک می توان سقف اجرا کرد.
با توجه به سهولت کار بر روی بلوک و برش دادن آن ،‌ اجرای جزییات به راحتی امکان پذیر بوده و سرعت انجام کار بسیار بالاست.
ترسیم خطوط راهنما
(خط مبنا)
اولین مرحله از نصب بلوکها ترسیم خطوط می با شد .این مرحله دارای ا همیت بسیاری ا ست زیرا استقرار و صافی دیوار ونیز محل قرارگرفتن چهارچوب در وابسته به این مرحله می با شد.
درمحل مورد نظر با ا ستفاده از ریسمان اولین خط را ترسیم نما ئید
خط دوم را موازی با خط اول وبه فا صله مطابق با پهنای دیواره گچی رسم کنید
نصب دیواره ها
عمود بودن بلوکها با دو بند عمودی کنترل خواهد شد.
بند ها توسط تراز به صورت کاملا عمودی نصب کنسد.
چسب را با اضافه کردن پودر چسب به آب تا به دست آمدن یک خمیر یکنواخت تهیه کنید.
اولین بلوک را به صورت کامل و با قرار دادن نوار باریکی از چسب در لبه های آن و داخل شکاف لبه آن در محل خود نصب نمائید.
با قرار دادن چسب روی زبانه لبه ای بلوک ، نصب را ادامه دهید.
دریف بودن و عمود بودن کامل بلوکها را با استفاده از یک خط کش بنائی کنترل کنید در زمان خشک شدن چسب ردیف بودن وعمودی بودن بلوکها با استفاده از گوه های چوبی ثابت نکه داشته می شوند.
نصب دیواره دوم ، عمود بردیواره اول
ردیف دوم بلوک های را با تغییر محل مناسب به ردیف اول نصب کنید با توجه به اینکه لبه های ردیف دوم نسبت به ردیف اول به اندازه حدلقل ، سه برابر پهنای بلوک ها فاصله باشد. برای این کار اولین بلوک ردیف دوم را نصف کرده و در اولین مکان نصب کنید و بلوکهای بعدی را به صورت کامل نصب کنید.
اگر دیواره دوم عمودی به دیواره اول باید نصب شود و دو دیواره در یکدیگر قفل می شوند، محل خالی برای نصب دیواره دوم را یک ردیف در میان در نظر بگیرید.
بلوک های دیواره عمود به دیواره اول را چسب زده و در محل خود نصب نمائید.
بعد از نصب قسمت آغازین دیواره دوم ، چهار چوب در را با قرار دادن آن روی تکیه گاه به ارتفاع کف آینده و به صورت عمودی در محل خود قرار دهید . عمودی و افقی بودن چهار چوب ر اکنترل نمائید.
قسمت های فرورفته کناره چهار چوب را به مقدار زیاد با چسب آغشته نمایید به صورتی که بعد از قرار گرفتن بلوکها در محل خود مقدار اضافه چسب خارج شود.
پایه های نصب چهار چوب را آماده کنید.
پنچه های پایه نصب چهار چوب ر ا در محل
خود قرار داده و آن را روی لبه بلوک میخ کنید.
نصب دیواره عمودی در نیمه قطر دیواره اول
فضایی معدل حداکثر نصف قطر بلوک را در پهنای آن خالی کنید.
یک ردیف در میان ، دیواره دوم داخل نیمه خالی شده دیواره اول می شود.
کلیه سطوح در تماس را به مقدار زیاد چسب بزنید.
نصب دیواره با زاویه برجسته همراه با درب
ردیف پایینی را نصب می کنیم.
زاویه را به صورت یک در میان نشان داده شده در تصاویر ایجاد کنید.ادامه دیواره در دو طرف محل به صورت یکنواخت با قسمت دیگر دیواره نصب می شود.بعضی از چهار چوب ها قابلیت نصب بعد از اتمام دیواره را دارا میباشدند.